Apie projektą

EIS.katalikai.ltElektorinių išteklių sistema prie oficialios Katalikų Bažnyčios Lietuvoje svetainės KATALIKAI.LT. Projekto sumanytoja ir vykdytoja - Katalikų interneto tarnyba.

Sumanymas pradėtas projektuoti 2011 m., bazinė projekto versija pradėta rengti 2012 m., gavus Lietuvių katalikų religinės šalpos paramą.

Pradinė projekto versija skirta aprašyti ir sukataloguoti pagrindinius Katalikų Bažnyčios dokumentus, išverstus į lietuvių kalbą. Daugumą šių vertimų parengė ir paskelbė „Bažnyčios žinios“, kai kurie jų jau buvo prieinami KATALIKAI.LT dokumentų šakoje.

EIS.katalikai.lt pradinės versijos uždavinys — ilgainiui surinkti visus svarbesnius Katalikų Bažnyčios Magisteriumo tekstus, parengtus lietuvių kalba, palengvinti jų paiešką ir naudojimąsi jais.

Jei bus suinteresuotųjų, šioje sistemoje būtų galima ateityje kataloguoti ir:

  • svarbiausius, turinčius išliekamąją vertę Katalikų Bažnyčios norminius tekstus,
  • esmingiausius dokumentus nuo Lietuvos Vyskupų Konferencijos gyvavimo pradžios,
  • geriausius nacionalinių renginių reprezentacijos paketus,
  • istorinę ir pan. vertę turinčius garso ir vaizdo įrašus,
  • vyskupijų viešųjų dokumentų ir pan. archyvus,
  • homilijų, konferencijų ir paskaitų rinkinius,
  • svarbiausius žymiausių teologų vertimus, paskelbtus lietuviškuose leidiniuose,
  • ...

Medžiagos naudojimo teisės

Visa svarbiausia su autorinėmis teisėmis susijusi informacija skelbiama pačio dokumento aprašuose. Be nurodytų teisių turėtojų žinios ir leidimo medžiaga gali būti naudojama tik asmeniniais tikslais, ji negali būti dauginama ir kopijuojama.

EIS informacinių technologijų sprendimo, galutinio skaitmeninio dokumento parengimo ir pateikimo EIS bei aprašų autorinės teisės priklauso Katalikų interneto tarnybai.

Paprastai Visuotinės Bažnyčios dokumentų tekstų originalo kalbomis autorinės teisės priklauso Vatikano leidyklai, vertimų į lietuvių kalbą — Lietuvos Vyskupų Konferencijai.

Kaip galima prisidėti?

– Jei esate vyskupijos, bendruomenės ar institucijos vadovas,
pasitardami su EIS kūrėjais, parenkite savo bendruomenės ar institucijos dokumentų, turinčių išliekamąją vertę, archyvavimo projektą.

– Jei esate krikščioniškos leidyklos ar leidinio vadovas,
pasitardami su EIS kūrėjais atrinkite savo paskelbtus svarbiausius teologinius ir pan. tekstus lietuvių kalba ir suderinkite jų skelbimo internete teises su autoriais.

– Turite idėjų, kas svarbu, laiko ir noro skenuoti, skaityti korektūras ir pan.?
Susisiekite su EIS kūrėjais ir išdėstykite savo idėją. Labai laukiame savanorių, kad turintys išliekamąją vertę bažnytiniai, teologiniai tekstai ir pan. galėtų būti suskaitmenizuoti ir prieinami naršytojams.

Visada svarbi moralinė ir finansinė parama. Todėl naršykite, rašykite kūrėjams ir paremkite.

Svarbiausių rėmėjų ir bendradarbių nuorodas skelbsime šioje svetainėje.

 VYKDYTOJAI

 PARTNERIAI

 RĖMĖJAI