Naršymas kataloguose

 Naršymas pagal žymes

Aadventas aliejai amžinas gyvenimas atgaila atleidimas atsivertimas Bbausmė Bažnyčia Bažnyčios tėvai bendrystė bioetika blogis brolybė Ccredo Ddarbas Dekalogas diakonas dialogas Dievas Dievo žodis dorovė dosnumas dovana džiaugsmas Eekumenizmas Eucharistija Europa evangelizacija Ggailestingumas ganytojai gavėnia gender gydymas grožis Hhomoseksualūs asmenys IIšganymas išmalda išsiskyrusieji Jjaunimas Jėzus Kristus Jubiliejus KKalėdos kalinys kančia kanonai kariuomenė katechezė klauzūra klusnumas Krikštas kryžius kultūra kunigystė kūrinija Llaisvė Lietuva ligoniai Ligonių patepimas liturgija Mmalda Marija meilė menas migracija mirtis misija mokykla mokslas moteris motina Nnesantaika netikėjimas neturtas nuodėmė nuolankumas nusižeminimas Ppaguoda palaiminimai pandemija pasauliečiai Paskutinis teismas pasninkas pašaukimas Paulius piktasis piligrimystė politika popiežius prigimtinis įstatymas priklausomybės prisikėlimas protas puikybė Rreforma religijos Ssakramentai sakramentalijos Santuoka sąžinė sekmadienis Sekminės senjorai sinodalumas skaistumas skurdas solidarumas stabai Sutaikinimas Sutvirtinimas sveikata Ššeima Šventasis Raštas šventieji Šventoji Dvasia šventumas Ttaika tarnystė teisė teisingumas teologai tėvas tiesa tikėjimas tradicija Tridienis turizmas turtas Uugdymas Vvaikai valdžia vargšai Vatikano II Susirinkimas Velykos vienuoliai viltis vyskupai visuomenė Žžydai žiniasklaida žmogus Žolinė

 Temų medis

Paprastoji paieška (Iš viso: 1160)


Visi EIS katalogai
Laikotarpis nuo -01-01 iki -12-31

 10 paskutinių DB įrašų

„Vyrą ir moterį; sukūrė juos“. Siekiant dialogo kelio gender klausimu ugdymo srityje / KATALIKIŠKOJO UGDYMO KONGREGACIJA // 2019-02-02
Įkelta: 2022-03-28

Žinia 36-osios Pasaulinės jaunimo dienos proga / Popiežius PRANCIŠKUS // 2021-09-14
Įkelta: 2021-11-29

Kalba Romos vyskupijos tikintiesiems / Popiežius PRANCIŠKUS // 2021-09-18
Įkelta: 2021-11-26

Apaštališkasis laiškas motu proprio forma TRADITIONIS CUSTODES dėl Romos liturgijos iki 1970 m. reformos naudojimo / Popiežius PRANCIŠKUS // 2021-07-16
Įkelta: 2021-08-25

Žinia 5-osios Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga (2021) / Popiežius PRANCIŠKUS // 2021-06-13
Įkelta: 2021-08-25

Žinia 1-osios Pasaulinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos proga (2021) / Popiežius PRANCIŠKUS // 2021-05-31
Įkelta: 2021-08-25

Apaštališkasis laiškas motu proprio forma ANTIQUUM MINISTERIUM, kuriuo įsteigiama Katecheto tarnystė / Popiežius PRANCIŠKUS // 2021-05-10
Įkelta: 2021-08-25

Žinia 107-osios Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga (2021) / Popiežius PRANCIŠKUS // 2021-05-03
Įkelta: 2021-08-25

Žinia 58-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga (2021) / Popiežius PRANCIŠKUS // 2021-03-19
Įkelta: 2021-08-25

Responsum ad dubium dėl tos pačios lyties asmenų sąjungų laiminimo / TIKĖJIMO MOKYMO KONGREGACIJA // 2021-02-22
Įkelta: 2021-08-25

 VYKDYTOJAI

 PARTNERIAI

 RĖMĖJAI