Rezultatų sąrašas

Rezultatų: 10 (iš  1025)

Pastoracinė žinia 2011 m. Pasaulinės turizmo dienos proga / POPIEŽIŠKOJI MIGRANTŲ IR KELEIVIŲ SIELOVADOS TARYBA
2011-07-11 | Tema „Turizmas suartina kultūras“ / Vertė ir skelbė BŽ.
Žinia 2009 m. Pasaulinės turizmo dienos proga / POPIEŽIŠKOJI MIGRANTŲ IR KELEIVIŲ SIELOVADOS TARYBA
2009-06-24 | Tema „Turizmas – įvairovės šventimas“ / Vertė ir skelbė BŽ.
Kelio pastoracijos gairės / POPIEŽIŠKOJI MIGRANTŲ IR KELEIVIŲ SIELOVADOS TARYBA
2007-05-27 | Vertė ir skelbė BŽ.
2004-05-30 | Tema „Sportas ir turizmas – dvi gyvosios jėgos, tarnaujančios tarpusavio supratimui, kultūrai ir visuomenių plėtrai“ / Vertė ir skelbė BŽ.
2003-06-11 | Tema „Turizmas – kovos su skurdu, darbo vietų kūrimo ir socialinės dermės priemonė” / Vertė ir skelbė BŽ.
2002-06-24 | Tema „Ekoturizmas – ilgalaikės plėtros raktas“ / Vertė ir skelbė BŽ.
2001-07-09 | Tema „Turizmas – taikos ir civilizacijų dialogo priemonė“ / Vertė ir skelbė BŽ.
Turizmo pastoracijos gairės / POPIEŽIŠKOJI MIGRANTŲ IR KELEIVIŲ SIELOVADOS TARYBA
2001-06-29 | Vertė KIT, 2002. Skelbė katalikai.lt.
Detaliau
×

 10 paskutinių DB įrašų

Vyskupų sinodo 3-iosios neeilinės generalinės asamblėjos parengiamasis dokumentas / Vyskupų sinodo 3-ioji neeilinė generalinė asamblėja // 2013-11-05
Įkelta: 2018-02-12

Kai kurie atpirkimo teologijos klausimai / TARPTAUTINĖ TEOLOGIJOS KOMISIJA // 1995
Įkelta: 2018-02-12

Tarp atsakomybės ir tarnystės / Popiežiškoji įstatymų tekstų aiškinimo taryba // 2012-12-02
Įkelta: 2018-02-12

Žinia 2018 m. gavėnios proga / Popiežius PRANCIŠKUS // 2017-11-01
Įkelta: 2018-02-08

Homiletikos vadovas / DIEVO KULTO IR SAKRAMENTŲ TVARKOS KONGREGACIJA // 2014-06-29
Įkelta: 2018-02-06

Aplinkraštis šventovių rektoriams / DVASININKIJOS KONGREGACIJA // 2011-08-15
Įkelta: 2018-02-06

Pastoracinė žinia 2011 m. Pasaulinės turizmo dienos proga / POPIEŽIŠKOJI MIGRANTŲ IR KELEIVIŲ SIELOVADOS TARYBA // 2011-07-11
Įkelta: 2018-02-06

Kunigas – dieviškojo gailestingumo tarnautojas / DVASININKIJOS KONGREGACIJA // 2011-03-09
Įkelta: 2018-02-06

Aplinkraštis, skirtas padėti vyskupų konferencijoms parengti gaires, kaip elgtis tais atvejais, kai nepilnamečiai seksualiai išnaudojami dvasininkų / TIKĖJIMO MOKYMO KONGREGACIJA // 2011-05-03
Įkelta: 2018-02-06

Instrukcija dėl popiežiaus Benedikto XVI Motu proprio paskelbto apaštališkojo laiško Summorum Pontificum taikymo / POPIEŽIŠKOJI KOMISIJA ECCLESIA DEI // 2011-04-30
Įkelta: 2018-02-06