Naršymas kataloguose

 Naršymas pagal žymes

Aadventas aliejai amžinas gyvenimas atgaila atleidimas atsivertimas Bbausmė Bažnyčia Bažnyčios tėvai bendrystė bioetika blogis brolybė Ccredo Ddarbas Dekalogas diakonas dialogas Dievas Dievo žodis dorovė dosnumas dovana džiaugsmas Eekumenizmas Eucharistija Europa evangelizacija Ggailestingumas ganytojai gavėnia gender gydymas grožis Hhomoseksualūs asmenys IIšganymas išmalda išsiskyrusieji Jjaunimas Jėzus Kristus Jubiliejus KKalėdos kalinys kančia kanonai karas kariuomenė katechezė klauzūra klusnumas Krikštas kryžius kultūra kunigystė kūrinija Llaisvė Lietuva ligoniai Ligonių patepimas liturgija Mmalda Marija meilė menas migracija mirtis misija mokykla mokslas moteris motina Nneįgalieji nesantaika netikėjimas neturtas nuodėmė nuolankumas nusižeminimas Ppaguoda palaiminimai pandemija parapija pasauliečiai Paskutinis teismas pasninkas pašaukimas Paulius piktasis piligrimystė politika popiežius prigimtinis įstatymas priklausomybės prisikėlimas protas puikybė Rreforma religijos Ssakramentai sakramentalijos Santuoka sąžinė sekmadienis Sekminės seksualiniai nusikaltimai senjorai sinodalumas skaistumas skurdas solidarumas stabai Sutaikinimas Sutvirtinimas sveikata Ššeima Šventasis Raštas šventieji Šventoji Dvasia šventumas Ttaika tarnystė teisė teisingumas teologai tėvas tiesa tikėjimas tradicija Tridienis turizmas turtas Uugdymas Vvaikai valdžia vargšai Vatikano II Susirinkimas Velykos vienuoliai viltis vyskupai visuomenė Žžydai žiniasklaida žmogus Žolinė

 Temų medis

Paprastoji paieška (Iš viso: 1204)


Visi EIS katalogai
Laikotarpis nuo -01-01 iki -12-31

 10 paskutinių DB įrašų

Apaštališkasis paraginimas LAUDATE DEUM visiems geros valios žmonėms apie klimato krizę / Popiežius PRANCIŠKUS // 2023-10-04
Įkelta: 2023-11-15

Žinia 7-osios Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga (2023) / Popiežius PRANCIŠKUS // 2023-05-13
Įkelta: 2023-11-15

Žinia 3-iosios Pasaulinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos proga (2023) / Popiežius PRANCIŠKUS // 2023-05-31
Įkelta: 2023-11-15

Žinia Pasaulinei maldos dėl rūpinimosi kūrinija dienai (2023) / Popiežius PRANCIŠKUS // 2023-05-13
Įkelta: 2023-11-15

Žinia 109-osios Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga (2023) / Popiežius PRANCIŠKUS // 2023-05-11
Įkelta: 2023-11-15

Žinia 60-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga (2023) / Popiežius PRANCIŠKUS // 2023-04-30
Įkelta: 2023-11-14

Apaštališkasis laiškas motu proprio forma VOS ESTIS LUX MUNDI / Popiežius PRANCIŠKUS // 2023-03-25
Įkelta: 2023-11-14

Popiežiaus JONO PAULIAUS II apaštališkasis apsilankymas Lietuvoje / Popiežius JONAS PAULIUS II // 1993-09-09
Įkelta: 2023-09-04

Popiežiaus Jono Pauliaus II atsisveikinimo kalba Vilniaus oro uoste / Popiežius JONAS PAULIUS II // 1993-09-08
Įkelta: 2023-09-01

Pamokslas Žodžio liturgijoje Šiluvoje / Popiežius JONAS PAULIUS II // 1993-09-07
Įkelta: 2023-09-01

 VYKDYTOJAI

 PARTNERIAI

 RĖMĖJAI