Naršymas kataloguose

 Naršymas pagal žymes

Aadventas aliejai amžinas gyvenimas atgaila atleidimas atsivertimas Bbausmė Bažnyčia Bažnyčios tėvai bendrystė bioetika blogis brolybė Ccredo Ddarbas Dekalogas diakonas dialogas Dievas Dievo žodis dorovė dosnumas dovana džiaugsmas Eekumenizmas Eucharistija Europa evangelizacija Ggailestingumas ganytojai gavėnia gender gydymas grožis Hhomoseksualūs asmenys IIšganymas išmalda išsiskyrusieji Jjaunimas Jėzus Kristus Jubiliejus KKalėdos kalinys kančia kanonai karas kariuomenė katechezė klauzūra klusnumas Krikštas kryžius kultūra kunigystė kūrinija Llaisvė Lietuva ligoniai Ligonių patepimas liturgija Mmalda Marija meilė menas migracija mirtis misija mokykla mokslas moteris motina Nneįgalieji nesantaika netikėjimas neturtas nuodėmė nuolankumas nusižeminimas Ppaguoda palaiminimai pandemija parapija pasauliečiai Paskutinis teismas pasninkas pašaukimas Paulius piktasis piligrimystė politika popiežius prigimtinis įstatymas priklausomybės prisikėlimas protas puikybė Rreforma religijos Ssakramentai sakramentalijos Santuoka sąžinė sekmadienis Sekminės seksualiniai nusikaltimai senjorai sinodalumas skaistumas skurdas solidarumas stabai Sutaikinimas Sutvirtinimas sveikata Ššeima Šventasis Raštas šventieji Šventoji Dvasia šventumas Ttaika tarnystė teisė teisingumas teologai tėvas tiesa tikėjimas tradicija Tridienis turizmas turtas Uugdymas Vvaikai valdžia vargšai Vatikano II Susirinkimas Velykos vienuoliai viltis vyskupai visuomenė Žžydai žiniasklaida žmogus Žolinė

 Temų medis

Paprastoji paieška (Iš viso: 1215)


Visi EIS katalogai
Laikotarpis nuo -01-01 iki -12-31

 10 paskutinių DB įrašų

Žinia 61-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga (2024) / Popiežius PRANCIŠKUS // 2024-04-21
Įkelta: 2024-04-03

Žinia 1-osios Pasaulinės vaikų dienos proga (2024) / Popiežius PRANCIŠKUS // 2024-03-02
Įkelta: 2024-04-03

Žinia 98-osios Pasaulinės misijų dienos proga (2024) / Popiežius PRANCIŠKUS // 2024-01-25
Įkelta: 2024-04-03

Žinia 58-osios Pasaulinės socialinio komunikavimo dienos proga (2024) / Popiežius PRANCIŠKUS // 2024-01-24
Įkelta: 2024-04-03

Žinia 32-osios Pasaulinės ligonių dienos proga (2024) / Popiežius PRANCIŠKUS // 2024-01-10
Įkelta: 2024-04-03

Žinia 2024 m. Gavėnios proga / Popiežius PRANCIŠKUS // 2023-12-03
Įkelta: 2024-04-03

Aplinkraštis dėl pasirengimo Velykų šventėms ir jų šventimo / DIEVIŠKOJO KULTO KONGREGACIJA // 1988-01-16
Įkelta: 2024-03-22

Enciklika FRATELII TUTTI apie brolybę ir socialinę draugystę / Šventasis Tėvas PRANCIŠKUS // 2020-10-03
Įkelta: 2024-03-19

Žinia 57-osios Pasaulinės taikos dienos proga (2024) / Popiežius PRANCIŠKUS // 2023-12-08
Įkelta: 2024-01-02

Žinia 38-osios Pasaulinės jaunimo dienos proga (2023) / Popiežius PRANCIŠKUS // 2023-11-09
Įkelta: 2024-01-02

 VYKDYTOJAI

 PARTNERIAI

 RĖMĖJAI