Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo padėka Šventajam Tėvui

Prašome nekopijuoti čia paskelbtų pilnų tekstų į savo svetaines ar pan., dera padaryti nuorodas į jų vietą EIS.katalikai.lt. Radus klaidų ir visais klausimais malonėkite parašyti info@katalikai.lt. Ačiū!
PRISTATYMAS
Apaštališkasis opiežiaus Pranciškaus apsilankymas Lietuvoje (2018 m. rugsėjo 22–23 d.) / Skelbė popiezausvizitas.lt, „Bažnyčios žinios“, išleido „Katalikų pasaulio leidiniai“, 2018.
TURINYS
DETALUS APRAŠAS
EIS ID: 1093
AUTORIUS: Arkivyskupas Gintaras GRUŠAS
ORIGINALO PAVADINIMAS:
DATA: 2018-09-22
PIRMINIS ŠALTINIS: „Bažnyčios žinios“ Nr. 9–10 (459–460), 2018, p. 15.
ŽANRAS: Vyskupų tekstai
PASKIRTIES GRUPĖ: Bendra
LAIKOTARPIS: 2013–... (Pranciškus)
TERITORIJA: Lietuva
AUTORINĖS TEISĖS
© Lietuvos Vyskupų Konferencija
LEIDINIAI
Tekstas: 
biuletenyje „Bažnyčios žinios“ Nr. 9–10 (459–460), 2018, p. 15;
žurnale „Artuma“, 2018 m. spalis, p. 12, ISSN 1392-382X;
knygelėje Popiežiaus Pranciškaus vizitas Lietuvoje. Kalbos 2018 m. rugsėjo 22–23 d. Vilnius: „Katalikų pasaulio leidiniai“, 2018. 71 p. 36–37.
ISBN 978-9955-29-391-0
SKIRSNIAI

Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo padėka Šventajam Tėvui

Vilnius, Katedros aikštė, 2018 m. rugsėjo 22 d.

Šventasis Tėve,

ačiū, kad atvykote į Lietuvą ir skyrėte laiko susitikti su jaunimu, jį išgirsti. Jaunimas yra mūsų Bažnyčios ir mūsų Tėvynės ateitis. Atvykote kaip Kristaus šviesą nešantis Vilties piligrimas – ne teorinės vilties, bet vilties, kuri kyla iš Kristaus Prisikėlimo, vilties, kuri atgimsta, kai pasitikime Dievo Gailestingumu kiekvienam iš mūsų.

Viešpats ateina pas mus pačiu tamsiausiu metu, Jis teikia mums savo gailestingumą ir gyvenimo viltį – būtent tai primena šis Dievo Gailestingumo paveikslas, nutapytas čia, Vilniuje, pagal Jėzaus prašymą. Šv. Jonas Paulius II įpareigojo mus būti Gailestingumo apaštalais ir skleisti šią žinią pasauliui.

Meldžiu, kad ir Jūsų šiandien ištarti žodžiai giliai įsišaknytų mūsų širdyse ir neštų vaisių kiekvieno iš mūsų gyvenime, kad kiekvienas jaunuolis, išgirdęs Gerąją Naujieną, atrastų asmeninį ryšį su Jėzumi Kristumi, kuris teikia gyvenimo viltį ir prasmę.

Šventasis Tėve, Jūs nuolat kviečiate mus melstis už Jus. Noriu pakviesti Jus pasimelsti prie šv. Kazimiero, Lietuvos ir jaunimo globėjo, užtarti pas Viešpatį mūsų jaunimą, o jaunimo prašau tuo pačiu metu melstis, kad Dievas toliau laimintų Jus ir Jūsų tarnystę.

Bet pirmiausia prašyčiau Jūsų suteikti šiems jauniems žmonėms savo apaštalinį palaiminimą.