Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba Popiežiaus Pranciškaus atvykimo į Lietuvą proga

Prašome nekopijuoti čia paskelbtų pilnų tekstų į savo svetaines ar pan., dera padaryti nuorodas į jų vietą EIS.katalikai.lt. Radus klaidų ir visais klausimais malonėkite parašyti info@katalikai.lt. Ačiū!
PRISTATYMAS
Apaštališkasis popiežiaus Pranciškaus apsilankymas Lietuvoje (2018 m. rugsėjo 22–23 d.) / Skelbė www.lrp.lt, „Artuma“, „Bažnyčios žinios“, išleido „Katalikų pasaulio leidiniai“, 2018.
TURINYS
DETALUS APRAŠAS
EIS ID: 1088
AUTORIUS: Prezidentė DALIA GRYBAUSKAITĖ
ORIGINALO PAVADINIMAS:
DATA: 2018-09-22
PIRMINIS ŠALTINIS: www.lrp.lt
ŽANRAS: LR vadovų ir valdžios atstovų tekstai
PASKIRTIES GRUPĖ: Bendra
LAIKOTARPIS: 2013–... (Pranciškus)
TERITORIJA: Visuotinis
AUTORINĖS TEISĖS

		
LEIDINIAI
Tekstas: 
biuletenyje „Bažnyčios žinios“ Nr. 9–10 (459–460), 2018, p. 10–11;
žurnale „Artuma“, 2018 m. spalis, p. 8, ISSN 1392-382X,
knygelėje Popiežiaus Pranciškaus vizitas Lietuvoje. Kalbos 2018 m. rugsėjo 22–23 d. Vilnius: „Katalikų pasaulio leidiniai“, 2018. 71 p. 7–9.
ISBN 978-9955-29-391-0
SKIRSNIAI

Prezidentė DALIA GRYBAUSKAITĖ

Kalba Popiežiaus Pranciškaus atvykimo į Lietuvą proga

Vilnius, Simono Daukanto aikštė, 2018 m. rugsėjo 22 d.

Sua Santità,
Le porgo il più cordiale benvenuto in Lituania!

Šventasis Tėve,

sveikinu Jus šalies, išlikusios dėl pasiaukojimo ir vilties, žmonių vardu.

Dėkoju, kad esate su mumis. Kad pasaulio žemėlapyje pirmiausia matote mažesniuosius.

Jūsų atvykimą priimame kaip labai lauktą dovaną mūsų valstybės atkūrimo šimtmečiui.

Žinome, žmonės Jums – svarbiau nei jubiliejai. Bet ši, mums brangi sukaktis neatsiejama nuo Šventojo Sosto, visada rėmusio Lietuvos laisvės idėją.

Kai iki mūsų Nepriklausomybės Akto buvo likę daugiau nei metai, popiežius Benediktas XV paskelbė Lietuvos dieną ir pakvietė pasaulio katalikus rinkti jai aukas.

Vatikanas vienas pirmųjų pripažino mūsų Nepriklausomybę ir tam paskatino kitas valstybes. O vėliau, okupacijos metais, išsaugojo nepriklausomos Lietuvos ambasadą – kaip viltingą laisvės pažadą. Ir jis išsipildė.

Popiežius Jonas Paulius II aplankė mūsų šalį iš karto po to, kai buvo išvesta Rusijos kariuomenė – lygiai prieš ketvirtį amžiaus. Tai buvo reikšmingas ženklas, Šventojo Tėvo parodytas visam pasauliui, ką gali laisvės siekianti šalis.

Šalis, kurios tautą sunkiausių išmėginimų metais – tremtyse, lageriuose, kalėjimuose, partizanų bunkeriuose gelbėjo gilus tikėjimas. Bažnyčiai atsidavę bebaimiai žmonės net septyniolika metų pogrindyje leido ir platino „Katalikų Bažnyčios kroniką“. Jos neįveikė jokios KGB represijos.

Visa tai palaikė žmonių dvasią.

Jūs, vienydamas tautas ir religijas, matėte bei gelbėjote daugybę kentėjusių žmonių. Tačiau Lietuva ne tik dalijasi savo skaudžiąja patirtimi, bet ir su didele viltimi žvelgia į ateitį. Šie lūkesčiai pirmiausia nukreipti į jaunus žmones, gimusius ir augusius laisvės šviesoje.

Kartu su jais įsiklausome į Jūsų raginimą susitelkti dėl žmogiškesnio pasaulio. To, kuriame bus mažiau skurdo, skausmo ir daugiau užuojautos. Kad Gailestingumo vartai visada išliktų praverti.

Rytoj, Lietuvos žydų genocido atminimo dieną, prisiminsime ir mūsų tautiečių gailestingumo pamokas. Šalyje, kurioje susidūrė nacizmo ir stalinizmo nusikaltimai, atsirado nemažai žydus gelbėjusių žmonių, kuriems žmogiškumas buvo svarbiausia.

Todėl labai simboliška, kad kaip tik šiomis dienomis esate Lietuvoje.

Susitikimas su Jumis sustiprins mūsų tikėjimą bei suteiks naujų vidinių jėgų.

Jus visada lydės Lietuvos žmonių širdžių šiluma ir dėkingumas už Jūsų revoliucines pastangas, įveikiant visus iššūkius, priartinti Bažnyčią prie kiekvieno žmogaus.

Linkiu, kad Jūsų žodžiai bet kokioje dirvoje sudygtų vilties daigais, kad jie pražystų ir duotų laukiamų vaisių.

Sua Santità,
Le auguro salute, tenacia e coraggio nel Suo cammino!