Vyskupo Lino Vodopjanovo sveikinimas Šventajam Tėvui susitikime su kunigais, pašvęstaisiais ir seminaristais Kauno arkikateroje

Prašome nekopijuoti čia paskelbtų pilnų tekstų į savo svetaines ar pan., dera padaryti nuorodas į jų vietą EIS.katalikai.lt. Radus klaidų ir visais klausimais malonėkite parašyti info@katalikai.lt. Ačiū!
PRISTATYMAS
Apaštališkasis popiežiaus Pranciškaus apsilankymas Lietuvoje (2018 m. rugsėjo 22–23 d.) / Skelbė popiezausvizitas.lt, „Bažnyčios žinios“, išleido „Katalikų pasaulio leidiniai“, 2018.
TURINYS
DETALUS APRAŠAS
EIS ID: 1097
AUTORIUS: Vyskupas Linas VODOPJANOVAS
ORIGINALO PAVADINIMAS:
DATA: 2018-09-23
PIRMINIS ŠALTINIS: „Bažnyčios žinios“ Nr. 9–10 (459–460), 2018, p. 18.
ŽANRAS: Vyskupų tekstai
PASKIRTIES GRUPĖ: Bendra
LAIKOTARPIS: 2013–... (Pranciškus)
TERITORIJA: Baltijos šalys
AUTORINĖS TEISĖS
© Lietuvos Vyskupų Konferencija
LEIDINIAI
Tekstas: 
biuletenyje „Bažnyčios žinios“ Nr. 9–10 (459–460), 2018, p. 18;
žurnale „Artuma“, 2018 m. spalis, p. 17, ISSN 1392-382X;
knygelėje Popiežiaus Pranciškaus vizitas Lietuvoje. Kalbos 2018 m. rugsėjo 22–23 d. Vilnius: „Katalikų pasaulio leidiniai“, 2018. 71 p. 49–50.
ISBN 978-9955-29-391-0
SKIRSNIAI

Vyskupo Lino Vodopjanovo sveikinimas Šventajam Tėvui susitikime su kunigais, pašvęstaisiais ir seminaristais

Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika, 2018 m. rugsėjo 23 d.

Šventasis Tėve,

nuoširdžiai dėkojame – ir labai džiaugiamės – už šį susitikimą su kunigais, vienuoliais, vienuolėmis ir seminaristais iš visos Lietuvos ir ne tik, bet ir iš kitų šalių, čia, Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje. Su sūnišku ir dukterišku pasitikėjimu nekantriai laukėme susitikimo su Jumis, kuriam ruošėmės karšta malda, tarnyste Dievui bei artimui.

Kartu su Jumis šiandien norime padėkoti Dievui ir pasidžiaugti būriu kunigų, išsibarsčiusių ne tik po visą Lietuvą, bet ir po lietuvių bendruomenes užsienyje. Džiaugiamės pašvęstuoju gyvenimu, kuris Lietuvoje, nors ir nėra gausus, bet turi gilias istorines šaknis, kurias bėgant amžiams ne kartą buvo norima iškirsti ir išrauti. Taip pat džiaugiamės ir dėkojame Dievui už besiruošiančius kunigystės tarnystei mūsų seminaristus.

Šiandien dažnai ir įvairiais būdais mūsų tikėjimas yra išbandomas. Kartą atsiliepę į pašaukimo raginimą, dažnai nebejaučiame džiaugsmo nei maldoje, nei bendruomeniniame gyvenime. Supasaulėjimo dvasia ir nuobodulys viskam palietė mūsų bendruomenes. Kai mus užpuola abejonės dėl pašaukimo, šaltumas, kai mūsų širdys kartais nebedega, bet tik smilksta kaip nuodėguliai, kai bijome ateities ir užsidarome vien savo grupelėse arba parapijose, kai norime užtikrintumo laikinuose pasaulio siūlomuose dalykuose, deja, pamirštame, kad tik „Kristus Jėzus yra mūsų viltis“.

Mielas Šventasis Tėve, todėl nuoširdžiai trokštame išgirsti Jūsų gyvą liudijimą ir pastiprinantį žodį tikėjimo kelyje. Užtikriname Jus, kad kiekvieną dieną meldžiamės už Jus ir ypač intencijomis, kurios paliečia viso pasaulio žmones. Nuolankiai prašome ir mus lydėti savo maldose.