Pirmasis pasisveikinimas ir palaiminimas Urbi et Orbi

Prašome nekopijuoti čia paskelbtų pilnų tekstų į savo svetaines ar pan., dera padaryti nuorodas į jų vietą EIS.katalikai.lt. Radus klaidų ir visais klausimais malonėkite parašyti info@katalikai.lt. Ačiū!
PRISTATYMAS
Vertė ir skelbė BŽ.
TURINYS
ŽYMĖS
popiežius
DETALUS APRAŠAS
EIS ID: 596
AUTORIUS: Popiežius BENEDIKTAS XVI
ORIGINALO PAVADINIMAS: BENEDIZIONE APOSTOLICA "URBI ET ORBI" PRIMO SALUTO DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI Loggia centrale della Basilica Vaticana Martedì, 19 aprile 2005
DATA: 2005-04-19
PIRMINIS ŠALTINIS: „Bažnyčios žinios“ Nr. 8 (224), 2005, p. 7.
SERIJA: Urbi et Orbi
ŽANRAS: Magisteriumas (popiežių)
PASKIRTIES GRUPĖ: Bendra
LAIKOTARPIS: 2005–2013 m. (Benediktas XVI)
TERITORIJA: Visuotinis
AUTORINĖS TEISĖS
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana
© Lietuvos Vyskupų Konferencija
LEIDINIAI
„Bažnyčios žinios“ Nr. 8 (224), 2005, p. 7.
SKIRSNIAI

Popiežius BENEDIKTAS XVI

Pirmasis pasisveikinimas ir palaiminimas Urbi et Orbi

2005 m. balandžio 19 d.

2005 m. balandžio 19 d., antradienį, prieš 18 val. iš Siksto koplyčios kamino pasirodė balti dūmai, o po keleto minučių džiaugsmingą naujojo popiežiaus išrinkimo žinią patvirtino Šv. Petro bazilikos varpų gaudesys. 18 val. 50 min. kardinolas protodiakonas Jorge Arturo Medina Estevezas nuo Šv. Petro bazilikos lodžijos paskelbė: „Annuntio vobis gaudium magnum; habemus Papam: Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum Josephum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Ratzinger qui sibi nomen imposuit Benedictum XVI”.

Netrukus Šv. Petro aikštėje susirinkusiems maldininkams pasirodęs popiežius Benediktas XVI suteikė savo pirmąjį Urbi et Orbi palaiminimą:

„Brangūs broliai ir seserys, po Didžiojo popiežiaus Jono Pauliaus II kardinolai išrinko mane, paprastą, nuolankų Viešpaties vynuogyno darbininką.

Mane guodžia tai, kad Viešpats moka darbuotis bei veikti ir su silpnais įrankiais. Pirmiausia pasitikiu jūsų maldomis.

Džiaugdamiesi prisikėlusiu Viešpačiu, pasitikėdami nuolatine Jo pagalba, eikime pirmyn. Viešpats mums padės, ir Marija, Jo Švenčiausioji Motina, bus su mumis. Ačiū.“