Apaštališkasis paraginimas EVANGELII GAUDIUM apie Evangelijos skelbimą šiuolaikiniame pasaulyje

Prašome nekopijuoti čia paskelbtų pilnų tekstų į savo svetaines ar pan., dera padaryti nuorodas į jų vietą EIS.katalikai.lt. Radus klaidų ir visais klausimais malonėkite parašyti info@katalikai.lt. Ačiū!
PRISTATYMAS
Vertė ir skelbė BŽ, išleido KIT / EIS kol kas skelbiama tik bibliografinė informacija.
TURINYS
DETALUS APRAŠAS
EIS ID: 1131
AUTORIUS: Popiežius PRANCIŠKUS
ORIGINALO PAVADINIMAS: ESORTAZIONE APOSTOLICA EVANGELII GAUDIUM DEL SANTO PADRE FRANCESCO AI VESCOVI AI PRESBITERI E AI DIACONI ALLE PERSONE CONSACRATE E AI FEDELI LAICI SULL' ANNUNCIO DEL VANGELO NEL MONDO ATTUALE
DATA: 2013-11-24
PIRMINIS ŠALTINIS: „Bažnyčios žinios“ 2013, Nr. 12 (402), p. 15–24; 2014, Nr. 1 (403), p. 14–36 ir Nr. 2 (404), p. 15–33.
ŽANRAS: Magisteriumas (popiežių)
PASKIRTIES GRUPĖ: Bendra
LAIKOTARPIS: 2013–... (Pranciškus)
TERITORIJA: Visuotinis
AUTORINĖS TEISĖS
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana
© Lietuvos Vyskupų Konferencija
© Katalikų interneto tarnyba
LEIDINIAI
TEKSTAS: biuletenyje „Bažnyčios žinios“ „Bažnyčios žinios“ 2013, Nr. 12 (402), p. 15–24; 2014,  Nr. 1 (403), p. 14–36 ir Nr. 2 (404), p. 15–33.
KNYGELĖ: Šventasis Tėvas PRANCIŠKUS. Apaštališkasis paraginimas EVANGELII GAUDIUM apie Evangelijos skelbimą šiuolaikiniame pasaulyje. Kaunas: Katalikų interneto tarnyba, 2014. 192 p. 
ISBN 978-9955-653-15-8
SKIRSNIAI

Popiežius PRANCIŠKUS

Apaštališkasis paraginimas
EVANGELII GAUDIUM
apie Evangelijos skelbimą šiuolaikiniame pasaulyje

2013 m. lapkričio 24 d.

[Pilnas testas bus skelbiamas vėliau. Leidinį galite įsigyti katalikų knygynuose.]