Posinodinis apaštališkasis paraginimas AMORIS LAETITIA apie meilę šeimoje

Prašome nekopijuoti čia paskelbtų pilnų tekstų į savo svetaines ar pan., dera padaryti nuorodas į jų vietą EIS.katalikai.lt. Radus klaidų ir visais klausimais malonėkite parašyti info@katalikai.lt. Ačiū!
PRISTATYMAS
Vertė ir skelbė BŽ, išleido KIT / EIS kol kas skelbiama tik bibliografinė informacija.
TURINYS
ŽYMĖS
meilė, šeima
DETALUS APRAŠAS
EIS ID: 1132
AUTORIUS: Popiežius PRANCIŠKUS
ORIGINALO PAVADINIMAS: ESORTAZIONE APOSTOLICA POSTSINODALE AMORIS LAETITIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO AI VESCOVI AI PRESBITERI E AI DIACONI ALLE PERSONE CONSACRATE AGLI SPOSI CRISTIANI E A TUTTI I FEDELI LAICI SULL’AMORE NELLA FAMIGLIA
DATA: 2016-03-19
PIRMINIS ŠALTINIS: „Bažnyčios žinios“ 2016, Nr. 4 (430), p. 12–27; Nr. 5 (431), p. 2–14; Nr. 6 (432), p. 2–18 ir Nr. 7 (433), p. 2–15.
ŽANRAS: Magisteriumas (popiežių)
PASKIRTIES GRUPĖ: Bendra
LAIKOTARPIS: 2013–... (Pranciškus)
TERITORIJA: Visuotinis
AUTORINĖS TEISĖS
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana
© Lietuvos Vyskupų Konferencija
© Katalikų interneto tarnyba
LEIDINIAI
TEKSTAS: biuletenyje „Bažnyčios žinios“ 2016, Nr. 4 (430), p. 12–27; Nr. 5 (431), p. 2–14; Nr. 6 (432), p. 2–18 ir Nr. 7 (433), p. 2–15.
KNYGELĖ: Šventasis Tėvas PRANCIŠKUS. Posinodinis apaštališkasis paraginimas AMORIS LAETITIA apie meilę šeimoje. Kaunas: Katalikų interneto tarnyba, 2016. 224 p. 
ISBN 978-9955-653-17-2
SKIRSNIAI

Popiežius PRANCIŠKUS

Posinodinis apaštališkasis paraginimas
AMORIS LAETITIA
apie meilę šeimoje

2016 m. kovo 19 d.

[Pilnas testas bus skelbiamas vėliau. Leidinį galite įsigyti katalikų knygynuose.]