Apaštališkasis paraginimas GAUDETE ET EXSULTATE apie pašaukimą į šventumą šiuolaikiniame pasaulyje

Prašome nekopijuoti čia paskelbtų pilnų tekstų į savo svetaines ar pan., dera padaryti nuorodas į jų vietą EIS.katalikai.lt. Radus klaidų ir visais klausimais malonėkite parašyti info@katalikai.lt. Ačiū!
PRISTATYMAS
Vertė ir skelbė BŽ, išleido KIT / EIS kol kas skelbiama tik bibliografinė informacija.
TURINYS
DETALUS APRAŠAS
EIS ID: 1133
AUTORIUS: Popiežius PRANCIŠKUS
ORIGINALO PAVADINIMAS: ESORTAZIONE APOSTOLICA GAUDETE ET EXSULTATE DEL SANTO PADRE FRANCESCO SULLA CHIAMATA ALLA SANTITÀ NEL MONDO CONTEMPORANEO
DATA: 2018-03-19
PIRMINIS ŠALTINIS: „Bažnyčios žinios“ 2018, Nr. 5 (455), p. 2–10 ir Nr. 6 (456), p. 2–16.
ŽANRAS: Magisteriumas (popiežių)
PASKIRTIES GRUPĖ: Bendra
LAIKOTARPIS: 2013–... (Pranciškus)
TERITORIJA: Visuotinis
AUTORINĖS TEISĖS
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana
© Lietuvos Vyskupų Konferencija
© Katalikų interneto tarnyba
LEIDINIAI
TEKSTAS: biuletenyje „Bažnyčios žinios“ „Bažnyčios žinios“ 2018, Nr. 5 (455), p. 2–10 ir Nr. 6 (456), p. 2–16.
KNYGELĖ: Šventasis Tėvas PRANCIŠKUS. Apaštališkasis paraginimas GAUDETE ET EXSULTATE apie pašaukimą į šventumą šiuolaikiniame pasaulyje. Kaunas: Katalikų interneto tarnyba, 2018.
 94 p. 
ISBN 978-9955-653-18-9
SKIRSNIAI

Popiežius PRANCIŠKUS

Apaštališkasis paraginimas
GAUDETE ET EXSULTATE
apie pašaukimą į šventumą šiuolaikiniame pasaulyje

2018 m. kovo 19 d.

[Pilnas testas bus skelbiamas vėliau. Leidinį galite įsigyti katalikų knygynuose.]