Posinodinis apaštališkasis paraginimas CHRISTUS VIVIT jaunimui ir visai Dievo tautai

Prašome nekopijuoti čia paskelbtų pilnų tekstų į savo svetaines ar pan., dera padaryti nuorodas į jų vietą EIS.katalikai.lt. Radus klaidų ir visais klausimais malonėkite parašyti info@katalikai.lt. Ačiū!
PRISTATYMAS
Vertė ir skelbė LVKS, išleido KIT / EIS kol kas skelbiama tik bibliografinė informacija.
TURINYS
ŽYMĖS
Bažnyčia, jaunimas
DETALUS APRAŠAS
EIS ID: 1134
AUTORIUS: Popiežius PRANCIŠKUS
ORIGINALO PAVADINIMAS: ESORTAZIONE APOSTOLICA POST-SINODALE CHRISTUS VIVIT DEL SANTO PADRE FRANCESCO AI GIOVANI E A TUTTO IL POPOLO DI DIO
DATA: 2019-03-25
PIRMINIS ŠALTINIS: lvk.lcn.lt
ŽANRAS: Magisteriumas (popiežių)
PASKIRTIES GRUPĖ: Bendra
LAIKOTARPIS: 2013–... (Pranciškus)
TERITORIJA: Visuotinis
AUTORINĖS TEISĖS
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana
© Lietuvos Vyskupų Konferencija
© Katalikų interneto tarnyba
LEIDINIAI
KNYGELĖ: Šventasis Tėvas PRANCIŠKUS. Posinodinis apaštališkasis paraginimas CHRISTUS VIVIT  jaunimui ir visai Dievo tautai. Kaunas: Katalikų interneto tarnyba, 2019. 144 p.
ISBN 978-9955-653-19-6
SKIRSNIAI

Popiežius PRANCIŠKUS

Posinodinis apaštališkasis paraginimas
CHRISTUS VIVIT
jaunimui ir visai Dievo tautai

2019 m. kovo 25 d.

[Pilnas testas bus skelbiamas vėliau. Leidinį galite įsigyti katalikų knygynuose.]