Bendrosios audiencijos katechezė

Prašome nekopijuoti čia paskelbtų pilnų tekstų į savo svetaines ar pan., dera padaryti nuorodas į jų vietą EIS.katalikai.lt. Radus klaidų ir visais klausimais malonėkite parašyti info@katalikai.lt. Ačiū!
PRISTATYMAS
Katechezės apie krikščioniškąją viltį. Tema „Ugdyti vilčiai“ / Vertė ir skelbė BŽ.
TURINYS
ŽYMĖS
ugdymas, viltis
DETALUS APRAŠAS
EIS ID: 991
AUTORIUS: Popiežius PRANCIŠKUS
ORIGINALO PAVADINIMAS: PAPA FRANCESCO UDIENZA GENERALE Mercoledì, 20 settembre 2017. La Speranza cristiana - 33. Educare alla speranza
DATA: 2017-09-20
PIRMINIS ŠALTINIS: „Bažnyčios žinios“ Nr. 11 (449), 2017, p. 5–6.
SERIJA: Katechezės apie viltį
ŽANRAS: Magisteriumas (popiežių)
PASKIRTIES GRUPĖ: Bendra
LAIKOTARPIS: 2013–... (Pranciškus)
TERITORIJA: Visuotinis
AUTORINĖS TEISĖS
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana
© Lietuvos Vyskupų Konferencija
LEIDINIAI
„Bažnyčios žinios“ Nr. 11 (449), 2017, p. 5–6.
SKIRSNIAI

Popiežius PRANCIŠKUS

Bendrosios audiencijos katechezė
Krikščioniškoji viltis. 33. Ugdyti vilčiai

2017 m. rugsėjo 20 d.

Šiandienos katechezė apie „ugdymą vilčiai“. Štai kodėl kreipiuosi tiesiogiai, kreipiniu „tu“, įsivaizduodamas, kad kalbu kaip pedagogas, kaip tėvas jaunam ar bet kokiam atviram mokymuisi žmogui.

Mąstyk, ten, kur Dievas tave pasodino, turėk viltį! Visada vilkis.

Nepasiduok nakčiai: atmink, kad pirmutinis priešas, kurį reikia įveikti, nėra išorėje: jis yra viduje. Todėl nepalik vietos karčioms ir tamsioms mintims. Šis pasaulis yra pirmasis Dievo padarytas stebuklas, ir Dievas įdėjo į mūsų rankas naujų stebuklų malonę. Tikėjimas ir viltis eina drauge pirmyn. Tikėk iškiliausių ir gražiausių tiesų buvimu. Pasitikėk Dievu Kūrėju, Šventąja Dvasia, kuri viską veda į gėrį, į Kristaus apkabinimą, kuris laukia kiekvieno vyro ar moters gyvenimo pabaigoje; patikėk, Jis laukia tavęs. Pasaulis keliauja dėka daugybės vyrų ir moterų, praskynusių kelią, stačiusių tiltus, svajojusių ir tikėjusių, nors aplink girdėjosi pašaipūs žodžiai.

Niekuomet negalvok, kad ši kova, kurią kovoji čia, yra visiškai bevertė. Mūsų gyvenimas nesibaigs žlugimu. Mumyse plaka amžinybės sėkla. Dievas nenuvilia: jei jis įdiegė viltį į mūsų širdis, jis nenori mūsų širdžių sugniuždyti nuolatiniais nusivylimais. Viskas gimsta tam, kad žydėtų per amžinąjį pavasarį. Dievas ir mus sukūrė, kad žydėtume. Atsimenu tą dialogą, kai ąžuolas paprašė migdolmedžio: „Papasakok man apie Dievą.“ Ir migdolo medis pražydo.

Kad ir kur būtum, statyk! Jei esi parpuolęs ant žemės – kelkis! Nelik parpuolęs, kelkis, leisk, kad tau kiti padėtų atsistoti. Jei sėdi, leiskis į kelionę! Jei tave paralyžiuoja nuobodulys, nuvyk jį gerais darbais. Jei jautiesi tuščias ar demoralizuotas, pakviesk, kad Šventoji Dvasia iš naujo užpildytų tavo tuštumą.

Darbuokis dėl taikos tarp žmonių ir nesiklausyk balso tų, kurie skleidžia neapykantą ir susiskaldymus. Nesiklausyk tų balsų. Žmonės yra sukurti gyventi drauge, nors jie skiriasi vienas nuo kito. Priešybėse būk kantrus: vieną dieną suprasi, kad kiekviename žmoguje glūdi tiesos dalis.

Mylėk žmones. Mylėk juos po vieną. Gerbk kiekvieno kelionę, kad ir kokia ji būtų, tiesi ar vingiuota, nes kiekvienas turi savo istoriją papasakoti. Kiekvienas iš mūsų taip pat turime savo istoriją papasakoti. Kiekvienas vaikas, kuris gimsta, yra gyvenimo pažadas, dar kartą pasirodantis esąs stipresnis už mirtį. Kiekviena gimstanti meilė yra perkeitimo galia, siekianti laimės.

Jėzus mums perdavė šviesą, spindinčią tamsoje: gink ir apsaugok ją. Ši vienintelė šviesa yra tau gyvenime patikėtas didžiausias lobis.

O visų pirma svajok! Nebijok svajoti. Svajok! Svajok apie pasaulį, kuris dar neregimas, bet tikrai bus įgyvendintas. Viltis veda mus tikėti, kad egzistuoja kūrinija, besiplėtojanti iki galutinio išsipildymo, kai Dievas bus viskas viskame. Gebantys regėti vaizduotėje žmonės davė žmonijai mokslo ir technologijų atradimų dovaną. Jie plaukė per vandenynus, keliavo po šalis, į kurias niekas nebuvo įkėlęs kojos. Žmonės, kurie puoselėjo viltį, taip pat įveikė vergiją ir šiame pasaulyje įgyvendino geresnes gyvenimo sąlygas. Pamąstykite apie tuos žmones.

Būk atsakingas už šį pasaulį ir už kiekvieno žmogaus gyvybę. Pamąstyk, kiekvienas neteisingumas vargšo atžvilgiu yra atvira žaizda ir sumenkina tavo paties orumą. Gyvenimas nesibaigia tavo egzistencija, į šį pasaulį ateis kitos kartos, kurios pakeis mūsiškę, ir bus dar daug kitų. Kasdien prašyk Dievo drąsos dovanos. Atmink, kad Jėzus dėl mūsų nugalėjo baimę. Jis nugalėjo baimę! Mūsų klastingas priešas negali niekuo pasipriešinti tikėjimui. Kai jausiesi išsigandęs gyvenimo sunkumų akivaizdoje, atsimink, kad gyveni ne tik dėl savęs. Krikštu tavo gyvenimas jau buvo panardintas į Trejybės slėpinį, ir tu priklausai Jėzui. Jei vieną dieną tave apimtų baimė ar pagalvotum, jog blogis yra per didelis, kad jam būtų įmanoma pasipriešinti, tiesiog pamąstyk apie tavyje gyvenantį Jėzų. Jis per tave savo romumu trokšta įveikti visus žmogaus priešus: nuodėmę, neapykantą, nusikaltimą, smurtą; visus mūsų priešus.

Visuomet turėk drąsos tikėti, bet atsimink: nesi viršesnis nė už vieną. Visuomet tai prisimink: nesi viršesnis nė už vieną. Net jei būtum paskutinis, kuris tiki tiesa, nesišalink dėl to žmonių draugijos. Net jei turėtum gyventi tyloje kaip atsiskyrėlis, nešiokis širdyje kiekvieno kūrinio kančią. Esi krikščionis; maldoje viską atiduok Dievui.

Puoselėk idealus. Gyvenk dėl to, kas viršija žmogų. Jei dėl šių idealų vieną dieną turėtum apmokėti didžiulę sąskaitą, nesiliauk nešiojęs juos savo širdyje. Ištikimybė viską pasiekia.

Jei padarai klaidą, vėl atsitiesk: nėra nieko žmogiškesnio nei klysti. Tos pačios klaidos neturi tapti tau kalėjimu. Nepakliūk į savo klaidų spąstus. Dievo Sūnus atėjo ne dėl sveikųjų, bet dėl ligonių: taigi jis atėjo taip pat dėl tavęs. Jei ateityje ir vėl suklysi, nebijok, atsitiesk! Ar žinai kodėl? Nes Dievas yra tavo draugas.

Jei tave užgauna kartėlis, tvirtai tikėk žmonėmis, besidarbuojančiais dėl gėrio. Jų nuolankume yra naujo pasaulio sėkla. Bendrauk su žmonėmis, kurie išlaikė savo širdis panašias į vaiko širdį. Mokykis iš to, kas nuostabu, puoselėk nuostabą.

Gyvenk, mylėk, svajok, tikėk. Ir Dievo malonės dėka niekuomet nenusivilk.