Palinkėjimas susirinkusiems prie Apaštalinės nunciatūros Vilniuje

Prašome nekopijuoti čia paskelbtų pilnų tekstų į savo svetaines ar pan., dera padaryti nuorodas į jų vietą EIS.katalikai.lt. Radus klaidų ir visais klausimais malonėkite parašyti info@katalikai.lt. Ačiū!
PRISTATYMAS
Apaštališkasis apsilankymas Lietuvoje (2018 m. rugsėjo 22–23 d.) / Skelbė vatican.va, popiezausvizitas.lt, „Bažnyčios žinios“, išleido „Katalikų pasaulio leidiniai“, 2018.
TURINYS
ŽYMĖS
Lietuva
DETALUS APRAŠAS
EIS ID: 1100
AUTORIUS: Popiežius PRANCIŠKUS
ORIGINALO PAVADINIMAS: VIAGGIO APOSTOLICO DEL SANTO PADRE IN LITUANIA, LETTONIA ED ESTONIA [22-25 SETTEMBRE 2018]. PAROLE DEL SANTO PADRE FRANCESCO. DALLA FINESTRA DELLA NUNZIATURA DI VILNIUS. Domenica, 23 settembre 2018
DATA: 2018-09-23
PIRMINIS ŠALTINIS: „Bažnyčios žinios“ Nr. 9–10 (459–460), 2018, p. 21.
ŽANRAS: Magisteriumas (popiežių)
PASKIRTIES GRUPĖ: Bendra
LAIKOTARPIS: 2013–... (Pranciškus)
TERITORIJA: Lietuva
AUTORINĖS TEISĖS
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana
© Lietuvos Vyskupų Konferencija
LEIDINIAI
Tekstas: 
biuletenyje „Bažnyčios žinios“ Nr. 9–10 (459–460), 2018, p. 21;
knygelėje Popiežiaus Pranciškaus vizitas Lietuvoje. Kalbos 2018 m. rugsėjo 22–23 d. Vilnius: „Katalikų pasaulio leidiniai“, 2018. 71 p. 66.
ISBN 978-9955-29-391-0
SKIRSNIAI

Popiežius PRANCIŠKUS

Palinkėjimas susirinkusiems prie Apaštalinės nunciatūros

Vilnius, 2018 m. rugsėjo 23 d.

Labas vakaras!

Dėkoju už jūsų artumą, kad atėjote čia. Ir ačiū už jūsų džiaugsmą!

Šiandien buvau Kaune. Rytoj vyksiu į Latviją. Labai dėkoju už jūsų svetingumą, už šiltą priėmimą.

Dabar kviečiu jus kartu pasimelsti Dievo Motinai.

Sveika, Marija...

Gero vakaro!