Popiežiaus JONO PAULIAUS II apaštališkasis apsilankymas Lietuvoje

Prašome nekopijuoti čia paskelbtų pilnų tekstų į savo svetaines ar pan., dera padaryti nuorodas į jų vietą EIS.katalikai.lt. Radus klaidų ir visais klausimais malonėkite parašyti info@katalikai.lt. Ačiū!
PRISTATYMAS
Programa su nuorodomis į kalbas, pamokslus ir maldas (1993 m. rugsėjo 4–8 d.)
TURINYS
ŽYMĖS
Lietuva, popiežius
DETALUS APRAŠAS
EIS ID: 1200
AUTORIUS: Popiežius JONAS PAULIUS II
ORIGINALO PAVADINIMAS:
DATA: 1993-09-09
PIRMINIS ŠALTINIS: LIUDYKIME KRISTŲ: popiežiaus Jono Pauliaus II kalbos, pasakytos Lietuvoje 1993 m. rugsėjo 4–8 d. Vilnius, Katalikų pasaulis, 1994.
ŽANRAS: Magisteriumas (popiežių)
PASKIRTIES GRUPĖ: Bendra
LAIKOTARPIS: 1978–2005 m. (Jonas Paulius II)
TERITORIJA: Lietuva
AUTORINĖS TEISĖS
© Lietuvos Vyskupų Konferencija
LEIDINIAI
Knygoje: LIUDYKIME KRISTŲ: popiežiaus Jono Pauliaus II kalbos, pasakytos Lietuvoje 1993 m. rugsėjo 4–8 d. Vilnius, Katalikų pasaulis, 1994.
SKIRSNIAI

JO ŠVENTENYBĖS POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II APAŠTALINIS VIZITAS LIETUVOJE
PROGRAMA IR KALBOS

1993 m. rugsėjo 4–8

PROGRAMA IR KALBOS

VILNIUS
1993 m. rugsėjo 4 d., šeštadienis

15.00 Atvykimas į Vilniaus oro uostą. Pasveikinimo ceremonija.
Šventojo Tėvo kalba
16.10 Susitikimas su kunigais, vienuoliais, vienuolėmis ir klierikais Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje.
Šventojo Tėvo kalba
17.40 Susitikimas su Lietuvos Respublikos Prezidentu Prezidentūroje
21.30 Rožinis Aušros Vartų šventovėje
Šventojo Tėvo žodis prieš ir po Rožinio maldos

VILNIUS
1993 m. rugsėjo 5 d., sekmadienis

8.30 Ekumeninis susitikimas Apaštalinėje Nunciatūroje
9.15 Sausio 13-osios ir Medininkų aukų kapų aplankymas Antakalnio kapinėse
Šventojo Tėvo malda
10.30 Šv. Mišios Vingio parke
Tema: „Krikštas. Krikšto pažadų atnaujinimas“
Šventojo Tėvo pamokslas
Šventojo Tėvo žodis prieš maldą „Viešpaties Angelas“
17.00 Susitikimas su diplomatiniu korpusu Apaštalinėje Nunciatūroje
Šventojo Tėvo kalba diplomatinima korpusui
18.00 Susitikimas su kultūros ir mokslo darbuotojais Vilniaus universiteto šv. Jonų bažnyčioje
Šventojo Tėvo kalba
19.00 Šventosios Dvasios bažnyčios aplankymas ir susitikimas su lenkų bendruomenės atstovais
Šventojo Tėvo kalba
20.10 Vakarienė Vilniaus arkivyskupijos rūmuose

KAUNAS
1993 m. rugsėjo 6 d., pirmadienis

10.00 Šv. Mišios Santakoje
Tema: „Liudykime savo krikštą“
Šventojo Tėvo pamokslas
12.30 Pietūs ir susitikimas su Lietuvos Vyskupų Konferencija Kauno arkivyskupijos rūmuose
Šventojo Tėvo kalba Lietuvos vyskupams
15.45 Privatus vizitas Kauno Arkikatedroje Bazilikoje
16.20 Susitikimas su jaunimu Dariaus ir Girėno sporto centro stadione
Šventojo Tėvo kalba

ŠIAULIAI
1993 m. rugsėjo 7 d., antradienis

10.30 Šv. Mišios prie Kryžių kalno
Tema: „Kankiniai. Tremtiniai. Lietuva – Kryžių šalis“
Šventojo Tėvo pamokslas

ŠILUVA
1993 m. rugsėjo 7 d., antradienis

17.20 Privati malda Šiluvos koplyčioje
17.45 Žodžio liturgija Šiluvos bažnyčioje
Tema: „Krikščioniška šeima“
Šventojo Tėvo pamokslas

VILNIUS
1993 m. rugsėjo 8 d., trečiadienis

8.30 Išvykimo ceremonija Vilniaus oro uoste
Šventojo Tėvo atsisveikinimo kalba