Popiežiaus PRANCIŠKAUS apaštališkasis apsilankymas Lietuvoje

Prašome nekopijuoti čia paskelbtų pilnų tekstų į savo svetaines ar pan., dera padaryti nuorodas į jų vietą EIS.katalikai.lt. Radus klaidų ir visais klausimais malonėkite parašyti info@katalikai.lt. Ačiū!
PRISTATYMAS
Programa su nuorodomis kalbas, maldas ir liudijimus (2018 m. rugsėjo 22–23 d.)
TURINYS
ŽYMĖS
Lietuva, popiežius
DETALUS APRAŠAS
EIS ID: 1113
AUTORIUS: Popiežiaus PRANCIŠKUS, LVK
ORIGINALO PAVADINIMAS:
DATA: 2018-09-23
PIRMINIS ŠALTINIS: popieziausvizitas.lt
ŽANRAS: Kiti tekstai
PASKIRTIES GRUPĖ: Bendra
LAIKOTARPIS: 2013–... (Pranciškus)
TERITORIJA: Lietuva
AUTORINĖS TEISĖS
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana
© Lietuvos Vyskupų Konferencija
© Katalikų interneto tarnyba
SKIRSNIAI

JO ŠVENTENYBĖS
POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS
valstybinis ir apaštalinis apsilankymas Lietuvoje

Vilnius, Kaunas, 2018 m. rugsėjo 22–23 d.

PROGRAMA IR KALBOS

ROMA – VILNIUS
2018 m. rugsėjo 22 d., šeštadienis

7.30 Išvykimas lėktuvu iš Romos Fjumičino orouosto į Vilnių
11.30 Atvykimas į Tarptautinį Vilniaus oro uostą. Pasveikinimo ceremonija
12.10 Mandagumo vizitas pas Lietuvos Respublikos prezidentę Prezidento rūmuose
12.40 Susitikimas su valdžios ir pilietinės visuomenės atstovais, diplomatinio korpuso nariais Simono Daukanto aikštėje
Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kalba
Šventojo Tėvo kalba
16.30 Apsilankymas Gailestingumo motinos koplyčioje
Šventojo Tėvo kalba ir malda
17.30 Susitikimas su jaunimu Katedros aikštėje
Liudijmai, pasakyti per popiežiaus Pranciškaus susitikimą su jaunimu
Šventojo Tėvo kalba
Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo padėka Šventajam Tėvui
18.30 Apsilankymas Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

VILNIUS – KAUNAS – VILNIUS
2018 m. rugsėjo 23 d., sekmadienis

8.15 Išvykimas automobiliu į Kauną
10.00 Šv. Mišios Kauno Santakos parke
Šventojo Tėvo pamokslas
Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo padėka Šventajam Tėvui
12.00 „Viešpaties angelo“ malda Kauno Santakos parke
12.35 Pietūs su vyskupais Kauno arkivyskupijos kurijoje
15.00 Susitikimas su kunigais, vienuolėmis ir vienuoliais, pašvęstaisiais ir seminaristais Kauno arkikatedroje bazilikoje
Vyskupo Lino Vodopjanovo sveikinimas
Šventojo Tėvo kalba
Šventojo Tėvo išvykimas iš Kauno į Vilnių
Išvykimas į Okupacijų ir Laisvės Kovų muziejų Vilniuje, su trumpu  sustojimu maldai prie Geto Aukoms atminti paminklo Genocido aukų aikštėje (Rūdninkų skvere)
17.30 Apsilankymas Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje
Šventojo Tėvo malda prie paminklo okupacijų aukoms atminti
Šventojo Tėvo palinkėjimas susirinkusiems prie Apaštalinės nunciatūros Vilniuje
Šventojo Tėvo pokalbis su jėzuitais Apaštalinėje nunciatūroje

APŽVALGOS

Vatikanas, Šventojo Petro aikštė
2018 m. rugsėjo 26 d., trečiadienis

Iš Šventojo Tėvo trečiadienio audiencijos (Ištrauka apie apsilankymą Baltijos šalyse)