Popiežiaus PRANCIŠKAUS apaštališkasis apsilankymas Baltijos šalyse

Prašome nekopijuoti čia paskelbtų pilnų tekstų į savo svetaines ar pan., dera padaryti nuorodas į jų vietą EIS.katalikai.lt. Radus klaidų ir visais klausimais malonėkite parašyti info@katalikai.lt. Ačiū!
PRISTATYMAS
Programa su nuorodomis į popiežiaus Pranciškaus kalbas (2018 m. rugsėjo 22–25 d.)
TURINYS
DETALUS APRAŠAS
EIS ID: 1103
AUTORIUS: Popiežius PRANCIŠKUS
ORIGINALO PAVADINIMAS: VIAGGIO APOSTOLICO DEL SANTO PADRE FRANCESCO IN LITUANIA, LETTONIA ED ESTONIA 22-25 SETTEMBRE 2018
DATA: 2018-09-25
PIRMINIS ŠALTINIS: w2.vatican.va
ŽANRAS: Magisteriumas (popiežių)
PASKIRTIES GRUPĖ: Bendra
LAIKOTARPIS: 2013–... (Pranciškus)
TERITORIJA: Baltijos šalys
AUTORINĖS TEISĖS
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana
© Lietuvos Vyskupų Konferencija
© Katalikų interneto tarnyba
SKIRSNIAI

Popiežiaus PRANCIŠKAUS apaštališkasis apsilankymas Baltijos šalyse

Lietuva, Latvija, Estija, 2018 m. rugsėjo 22–25 d.

PROGRAMA IR KALBOS

ROMA – VILNIUS
2018 m. rugsėjo 22 d., šeštadienis

7.30 Išvykimas lėktuvu iš Romos Fjumičino orouosto į Vilnių
11.30 Atvykimas į Tarptautinį Vilniaus oro uostą. Pasveikinimo ceremonija
12.10 Mandagumo vizitas pas Lietuvos Respublikos prezidentę Prezidento rūmuose
12.40 Susitikimas su valdžios ir pilietinės visuomenės atstovais, diplomatinio korpuso nariais Simono Daukanto aikštėje
Šventojo Tėvo kalba
16.30 Apsilankymas Gailestingumo motinos koplyčioje
Šventojo Tėvo kalba ir malda
17.30 Susitikimas su jaunimu Katedros aikštėje
Šventojo Tėvo kalba
18.30 Apsilankymas Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

VILNIUS – KAUNAS – VILNIUS
2018 m. rugsėjo 23 d., sekmadienis

8.15 Išvykimas automobiliu į Kauną
10.00 Šv. Mišios Kauno Santakos parke
Šventojo Tėvo pamokslas
12.00 „Viešpaties angelo“ malda Kauno Santakos parke
12.35 Pietūs su vyskupais Kauno arkivyskupijos kurijoje
15.00 Susitikimas su kunigais, vienuolėmis ir vienuoliais, pašvęstaisiais ir seminaristais Kauno arkikatedroje bazilikoje
Šventojo Tėvo kalba
Šventojo Tėvo išvykimas iš Kauno į Vilnių
Išvykimas į Okupacijų ir Laisvės Kovų muziejų Vilniuje, su trumpu  sustojimu maldai prie Geto Aukoms atminti paminklo Genocido aukų aikštėje (Rūdninkų skvere)
17.30 Apsilankymas Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje
Šventojo Tėvo malda prie paminklo okupacijų aukoms atminti
Šventojo Tėvo palinkėjimas susirinkusiems prie Apaštalinės nunciatūros Vilniuje
Šventojo Tėvo pokalbis su jėzuitais Apaštalinėje nunciatūroje

VILNIUS – RIGA – VILNIUS
2018 m. rugsėjo 24 d., pirmadienis

7.20 Išvykimas lėktuvu iš Vilniaus oro uosto į Rygą
8.20 Atvykimas į Tarptautinį Rygos oro uostą
Oficialus sveikinimas
8.50 Pasveikinimo ceremonija Prezidento rūmų kieme
9.05 Mandagumo vizitas pas Latvijos Respublikos prezidentą Prezidento rūmuose
9.30 Susitikimas su civilinės valdžios atstovais, pilietine visuomene ir diplomatais Prezidento rūmų Priėmimo salėje
Šventojo Tėvo kalba
10.10 Gėlių padėjimo ceremonija prie Laisvės paminklo
10.40 Ekumeninis susitikimas Rygos liuteronų katedroje
Šventojo Tėvo kreipimasis
11.50 Lankymasis katalikų Šv. Jokūbo katedroje
Šventojo Tėvo pasveikinimas
12.30 Pietūs su vyskupais arkivyskupijos Šv. Šeimos namuose
14.30 Išvykimas Agluonos Dievo Motinos šventovę iš Rygos oro uosto Helipad
16.30 Šv. Mišios aikštėje priešais Agluonos Dievo Motinos šventovę
Šventojo Tėvo homilija
18.30 Atsisveikinimo ceremonija Agluonos oro uoste
18.45 Išvykimas į Vilniaus tarptautinį oro uostą

VILNIUS – TALINAS – ROMA
2018 m. rugsėjo 25 d., antradienis

8.15 Atsisveikinimo ceremonija Tarptautiniame Vilniaus oro uoste
8.30 Išvykimas lėktuvu iš Vilniaus oro uosto į Taliną
9.50 Atvykimas į Tarptautinį Talino oro uostą
Oficialus sveikinimas
10.15 Pasveikinimo ceremonija aikštėje priešais Prezidento rūmus
10.30 Mandagumo vizitas pas Estijos Respublikos prezidentę Prezidento rūmuose
11.00 Susitikimas su civilinės valdžios atstovais, pilietine visuomene ir diplomatais Prezidento rūmų Rožių sode
Šventojo Tėvo kalba
11.50 Ekumeninis susitikimas su jaunimu Kaarli liuteronų bažnyčioje
Šventojo Tėvo kreipimasis
13.00 Pietūs su popiežiaus delegacija Piritos brigitiečių seserų vienuolyne
15.15 Susitikimas su Bažnyčios karitatyvinių įstaigų globojamais žmonėmis Šv. Petro ir Pauliaus katedroje
Šventojo Tėvo kreipimasis
16.30 Šv. Mišios Laisvės aikštėje
Šventojo Tėvo pamokslas
18.30 Atsisveikinimo ceremonija Tarptautiniame Talino oro uoste
18.45 Išvykimas lėktuvu iš Talino oro uosto
Šventojo Tėvo spaudos konferencija skydžio metu
21.20 Atvykimas į Tarptautinį Romos Ciampino oro uostą

APŽVALGA

Vatikanas, Šventojo Petro aikštė
2018 m. rugsėjo 26 d., trečiadienis

Iš Šventojo Tėvo trečiadienio audiencijos (Ištrauka apie apsilankymą Baltijos šalyse)